Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 9.6. 2005

Schůze zastupitelstva konaná dne 9.6.2005

Přítomni: Bartůšková J., Švasta P., Hanka J., Adamíra Sv., Fejfar R.,
                 Ryba Zd., ing. Sejpka J., Benda L.,
Omluveni: Rajnltová L., - příchod 20.10 hod.

Program:
1. Finanční zpráva
2. Vodovod Nový Přím
3. Zeleň v obcích
4. Pověření starosty o hlasování (ano- ne) při vstupu strategického partnera
    do a.s. Vak  HK
5. Kostel Probluz - příspěvek
6. Hospoda
7. Smlouva o smlouvě budoucí - VČE sítě
8. Polívka - dohoda o pr. činnosti
9. Úprava pozemku od p. Kouby
10. Sekačka pro H. Přím
11. Dětský den
12. Různé


1. Finanční zpráva  - zastupitelstvo počtem 8 mi hlasů  schválilo finanční       zprávu  z 9.6.2005.
2. Vodovod N. Přím - schůz ka s občany proběhla 29.5.2005 -  občané nadále       budou  užívat stávající vodovod - nesouhlasí s vybudováním nového        vodovodního řádu. Zastupitelstvo rozhodlo o vypracování zápisu z jednání,       který podepíše každý občan N. Přímu.
3. Došlo k odlomení největší větve památného dubu pod ČOV. Zabezpečení
    dubu a prostříhání zeleně firmou BOBR. Náklady zhruba 7.000,-- Kč.
4. Zastupitelstvo obce souhlasí se vstupem strategického partnera do a.s. Vak
    Hradec Králové.
5. Kostel Probluz - oprava střechy - druhá strana . Požadavek na finanční  
    příspěvek - zatím neodsouhlaseno - záleží na finan. prostředcích. 
6. Hospoda - výstavba kuchyně včetně instalace vnitřního vybavení byla 
     dokončena. Práce byly převzaty od f. STAVOS 7.6.2005, fyzicky přebíráno       6.6.2005.
     Při převzetí po položkách zastupitelstvo přehodnotilo své rozhodnutí  ze dne         19.5.2005  a schválilo celkové navýšení úhrady o 76.446,-- Kč vč. DPH  6-ti       hlasy. Proti byli 3 zastupitelé. 
 7. Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí a zřízení věcného         břemene na vybudování sítí VČE v úvozu Dolní Přím.
8. Uzavře se dohoda o pr. činnosti - s p. Polívkou, údržba zeleně.
9. Úprava pozemku od p. Kouby - SÚS provedla část.
10. Na H. Přím  zakoupena travní sekačka .
11. Dětský den -  nákup hraček a  sponzorským darem 3.300,-- zaplacen
      kouzelník.
12. Různé:
      1. p. Benda upozornil, že je nutné řešit programové vybavení pro ZŠ-
          předložil předběžný návrh f. 2EL, s.r.o. - bude řešeno na další schůzi.


zapsal. ing. J. Sejpka

Soubory ke stažení

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f