Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 7.4.2005

Schůze obecního zastupitelstva konaná dne 7.4.2005

Přítomni: p. Hanka, p. Švasta, p. Sejpka, p. Ryba, p. Adamíra, p. Fejfar,
       sl. Rajnltová, p. Bartůšková

Nepřítomni: p. ing. Benda

Program  jednání:
1. Finanční zpráva, audit
2. Územní plán
3. Oprava kuchyně - hostinec D.P.
4. Vodovod N. Přím
5. SDH
6. Internet
7. Transformátor
8.Kanalizace
9. Sekání trávy
10. Různé

1. Finanční zpráva ze dne 7.4.2005 byla schválena.. Obecní zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce za rok 2004 s výhradami, s ohledem na nedostatky  uvedené ve zprávě o přezkoumání hospodaření. Další opatření zpracováno nebude, neboť nedostatky byly odstraněny Opatřením k nápravě nedostatků zjištěných dílčím přezkoumáním hospodařením ze  dne 15.10.2004.

2. Zastupitelstvo rozhodlo 8 hlasy o zpracování nového konceptu územního plánu. S ing. Zemánkovou je dohodnuta cena Kč 50.000,--. Jedná se o tyto změny stávajícího konceptu:
a) vypuštění z konceptu územního plánu  v katastru Probluz lokality
     B 9, B 10, B 12.
b) v katastru obce Dolní Přím vypuštění lokality B 2, V4, zmenšení lokality 
     B 1, B 3.
c) zakreslení lokality  p. Podaného pro výstavbu rodných domků v k. ú.D.Přím.
d) zakreslení lokality pro výstavbu rod. domků  na západním okraji obce
     H. Přím - p. Macháň
e) v k.ú. Probluz na východním okraji (k Boru) po obou stranách silnice.
3. Ve smyslu zápisu z mín. zasedání  zastupitelstva (bod č. 3) byly osloveny 3 stavební firmy. Cenovou nabídku předložila firma Stavos Nechanice a Ermo
Hradec Králové (elektroinstalace).
Celková cena obou nabídek činí 229.000,-- Kč. Vnitřní zařízení činí zhruba
80.000,-- Kč. Zastupitelstvo předložené nabídky akceptuje 8 hlasy.

4. P. Kalousková předala provozní řád stávajícího vodovodu v Novém  Přímě.
Zastupitelstvo toto vzalo na vědomí.

5. Faktura za dopravu na divadelní představení bude přefakturována SDH D.Přím ve smyslu rozhodnutí zastupitelstva ze dne 17.3.2005 - bod č. 9.

6. Do 31.5. 2005 bude provedena aktualizace webových stránek.

7. Trafostanice - zpracovává se rozpočet a projekt. Dosud není stavební povolení.

8. 13.4.2005  od 15.00 hod bude jednání na upřesněném  projektu kanalizace
D.Přím a vodovod N. Přím - p. Koubová.

9. Od 05/2005 bude uzavřena smlouva s novým zaměstnancem - údržba veř. zeleně.

10. Nájemné v hostinci na Dolním Přímě  a  v prodejně na Probluzi bylo schváleno ve výši 500,-- Kč v hostinci, prodejna 350,-- Kč.
Nájemné je úmyslně nižší než v místě obvyklém, neboť je to v obecním zájmu o zajištění poskytování služeb občanům.

Soubory ke stažení

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f