Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 6.4.2006

5. Zasedání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím
konané dne 6.4.2006


Přítomni : p. Hanka, p. Fejfar, p. Švasta, p. Rajnltová,(příchod 20.30 hod.),
p. ing. Sejpka, p. Ryba,p.BartůškováOmluveni : p. Adamíra
Nepřítomni : p. ing. Benda


Program : 1. Úvod
                   2. Finanční zpráva
                   3. SÚS - převod pozemků
                   4. Kanalizace - podepsání smlouvy
                   5. Prodej obecního pozemku
                   6. Mikroregion
                   7. Cenová nabídka - výměna dveří do sklepů v budově č.p. 1
                   8. Úprava okolí obecního hostince
                   9. Úprava parkoviště u budovy č.p. 1
                 10. Cenové nabídky na opravu bytu po p. Gallové
                 11. Ostatní
                       - cenová nabídka na nátěrovou hmotu na koupaliště
                       - smlouva o věcném břemenu ( manželé Uliční )


1. Úvod
2. Finanční zpráva byla schválena počtem 6-ti hlasů.
3. Obecní zastupitelstvo schválilo počtem 6-ti hlasů převod pozemků z
majetku obce (dárce ) do vlastnictví Královéhradeckého kraje
(obdarovaný ).
Jedná se o tyto pozemky :

Parcelní číslo        Výměra             Druh pozemku           Využití                Poznánka
292/ 1                     4570 m2            ostatní plocha           silnice               silnice III/32430
300/3                            30m2            ostatní plocha           silnice               silnice III/32435
455/1                     12601m2            ostatní plocha           silnice               silnice III/32431
456                           1261m2            ostatní plocha           silnice               silnice III/32431
462                         13425m2            ostatní plocha           silnice               silnice III/32432
464/1                      38136m2            ostatní plocha           silnice               silnice III/32433

4. Obecní zastupitelstvo zplnomocňuje starostu obce Petra Švastu k
podpisu smlouvy s výhercem výběrového řízení na opravu kanalizace
v Dolním Přímu.
5. Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodejem obecního pozemku
p.č. 593/13 o výměře 541 m2 paní Mgr. M. Zelbové bytem J. Masaryka
1312, 500 12 Hradec králové za sjednanou cenu 550 Kč/m2.
6. Mikroregion - starosta obce předložil zastupitelstvu závěrečný účet
a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření mikroregionu
„ Nechanicko“.
7. Byla předložena cenová nabídka na výměnu dveří do sklepů v budově
č.p. 1 od firmy Truhlářství Pecka.Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo
počtem 6 ti hlasů provedení z měkkého dřeva.
8. Úprava okolí obecního hostince.Obecní zastupitelstvo posoudí situaci
přímo na místě samém v sobotu 8.4.2006 v 10.oo hod.
9. Parkoviště u budovy č.p. 1.Úpravy posoudí obecní zastupitelstvo taktéž
v sobotu 8.4.2006 dopoledne.
10. Obecní zastupitelstvo posoudilo nabídky od firem Stavos Nechanice a
Halíř Milan ml.zednické práce na opravu bytu po p. Gallové.
Počtem 6 ti hlasů odsouhlasilo použít zrekonstruované místnosti pro
potřeby Obecního úřadu a práce zadat firmě Halíř Milan ml.
11. Ostatní :
- informace o nabídce nátěrové hmoty na koupaliště.Nabídka nebude
akceptována.
- prověří se zaměření obecní kanalizace na pozemku manželů Uličných.
V případě že zaměření nebylo provedeno, bude objednáno,aby mohla
být podepsána smlouva o věcném břemenu.
- obecní zastupitelstvo odsouhlasilo počtem 7 hlasů peněžitý dar na
povodně.Bude vybrána konkrétní obec a výše peněžitého daru byla
odsouhlasena na 30 000 Kč.
12. - obecní zastupitelstvo odsouhlasilo počtem 7 hlasů nákup softwaru
který obci usnadní přípravu žádosti o finanční dotace.
Cena programu je 2 950 Kč. bez DPH.

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f