Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 4.5.2006


6. Zasedání obecního zastupitelstva obce
Dolní Přím ze dne 4.5.2006 ve 20. oo hod.Přítomni : Ing. Sejpka, p.Bartůšková, p.Švasta, p.Hanka, p.Fejfar,
                  p.Ryba, p.Adamíra, sl.Rajnltová
                  Ing. Benda od 20.30 hod.

Omluveni : 0
Nepřítomni : 0


Program : 1. Úvod
                   2. Finanční zpráva
                   3. Delegace na valnou hromadu společnosti VAK HK a.s.
                   4. Výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2005
                   5. SÚS - odstoupení od podpisu smlouvy
                   6. Poděkování od obce Vestec
                   7. Vodné v objektu pošty
                   8. Mikroregion - žádost o dotaci na komunální techniku
                   9. Pozemky hřbitov
                 10. Směna pozemku : obec - p. Boniš
                  11. Směna pozemku : obec - p. Koutský
                  12. Příkop Probluz 
                  13. Čistič Wap - posoudit nákup
                  14. Ostatní 
                  15. Konzum / smlouva na reklamní plochy /

1. Úvod
     Pan Švasta přivítal přítomné.
2. Finanční zpráva byla schválena počtem 8 hlasů.


3.Delegátem na valnou hromadu společnosti VAK HK a.s. byl schválen
    počtem 9 hlasů p.Švasta.
4.Zastupitelé byli seznámeni s dopisem, který byl zaslán na SÚS Nový
    Bydžov.V dopisu se oznamuje že obec Dolní Přím nebude podepisovat
    smlouvu o omezení užívání nemovitosti ohledně opravy kanalizace v
    obci Dolní Přím.Tato akce nebude realizována.
5. p. Švasta seznámil přítomné členy zastupiteltva s výsledkem auditu k
    hospodaření obce za rok 2005, který byl proveden pracovníky Krajského
    úřadu Královéhradeckého kraje p. Hrivňákovou a p. Soukupem. Kontrola
    proběhla bez závad.
    Byla odsouhlasena počtem 9 hlasů odměna pro účetní p. Kroupovou ve
     výši 50 % platu.
6. p.Švasta tlumočil poděkování od obce Vestec, za darované finanční
    prostředky.
7. Na poštovní úřad bude umístěn podružný vodoměr.Bude sepsán dodatek
   ke smlouvě s poštovním úřadem.Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že faktura
    za vodné / období od 26.10.2005 do 24.1.2006 / určená p. Kotrčovi bude
    uhrazena ve výši 3 520 Kč. Druhá faktura / období 24.1.2006- 19.4.2006 / 
    bude řešena poloviční úhradou tj. 2 210 Kč.
8. Obec požádala o dotaci na komunální techniku. Hodnota věcí tj. sekačka
    je 15.000,-- Kč a křovinořez v hodnotě 15.000,-- Kč.Výše dotace je 50%
    z ceny techniky.
9. Obecní zastupitelstvo schválilo počtem 9 hlasů převod pozemku stp.51 s
    márniční hřbitovní kaplí, p.p. 345/2 a p.p. 345/3 ostatní plochy - hřbitovy
    s příslušenstvím a p.p. 345/4 orná půda, vše v kú Probluz. Převod těchto 
    nemovitostí proběhne z Římskokatolické farnosti Probluz na
    obec Dolní Přím.
10. Směna pozemku obec a p. Boniš byla odsouhlasena počtem 9 hlasů.
11. Směna pozemku obec a p. Koutný byla odsouhlasena počtem 9 hlasů.
12. Firmou Ekostav byl vyčištěn příkop pod Probluzí. Fa SÚS bude požádána
      o finanční příspěvek.
13. P. Švasta předložil návrh na zakoupení čističe WAP. Počtem 9 hlasů byl
      schválen její nákup až do výše 20.000,-- Kč včetně DPH.
14. Ostatní -
       čistička - zastupitelstvo vzalo na vědomí a 9 hlasy schválilo, že
       bude dána výpověď firmě Hydria, která je dosavadní provozovatelem
       čističky. Nová smlouva dle předložené nabídky, bude sepsána s firmou
       OVLAB.
15. Obecní zastupitelstvo počtem 9 hlasů schválilo nájemní smlouvu o
       poskytnutí reklamních ploch na prodejně Dolní Přím. Smlouva bude
       sepsána s Konzumem Hradec Králové ve výši 20 000 Kč.


Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f