Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 3.8.2006

Zasedání zastupitelstva obce Dolní Přím
konané dne 3.8.2006 od 20 oo hod.

Přítomni : p. Švasta, p. Hanka, ing. Benda, p. Ryba, ing. Sejpka
Omluveni : p. Bartůšková, sl. Rajnltová, p. Adamíra, p. Fejfar


Program : 1. Úvod
2. Finanční zpráva
3. Volby 2006
4. Rybník
5. Žádost o partnerství / magistrát města HK - obec Dolní Přím /
6. Cenová nabídka / vrata u stodoly, pískoviště /
7. Fato a.s. / směna pozemku /
8. Ostatní :
- paitball / žádost o příspěvek /
- úprava kontejnerů na sklo
- květiny při úmrtí
- nátěr čekáren H. Přím a Jehlice
- můstek na koupališti
- Sluneční ulice - zeleň


1. Úvod - schůzi zahájil p. Švasta
2. Finanční zprávu přednesl p. Švasta. Po rozpravě byla počtem 5 hlasů
schválena.
3. Volby 2006 - k dnešnímu dni bylo zaregistrováno 12 kandidátů.
Kandidátní listiny je třeba odevzdat do 15. srpna na Městský úřad do
Nechanic.
4. Rybník - bylo zadáno vyhotovení stavebního záměru firmě Agroprojekt
Litomyšl.
5. Žádost o partnerství - magistrát města Hradec Králové a obec Dolní
Přím v oblasti vodního hospodářství.
Starosta seznámil zastupitelstvo se žádostí o partnerství mezi magistrátem
města Hradec Králové a obcí Dolní Přím.
- zastupitelstvo žádost schválilo jednomyslně 5 hlasy
6. Cenová nabídka
- výroba vrat u stodoly v Dolním Přímě - bude další nabídka
- pískoviště MŠ Probluz - ve výrobě
- čistička škola Probluz - zakrytí fošnami - ve výrobě
7. FATO,a.s.
- informace o změně trasy cesty a směně pozemku
- zastupitelstvo se záměrem  nesouhlasí.
8. Ostatní
- schválený finanční příspěvek Paintball klubu Dolní Přím ve výši Kč 10.000,-- na zakoupení:
- půjčovné potápěčského kompresoru společně s kaskádou vzduchových
lahví
- půjčovné paintballových sítí k zasíťování hřiště
- záloha na nákup paintballových kuliček

- schválen příspěvek na smuteční kytice za obec ve výši Kč 400,-- při úmrtí
občana obce
- můstek na koupališti - pokusíme se řešit betonovým panelem, stávající
můstek je poškozený a bude odvezený.
- provedeny nátěry čekáren Horní Přím a Jehlice z důvodu pomalování sprejery
- kontejnery na sklo budou opravené
- Sluneční ulice - noví majitelé byli upozorněni na zaplevelení pozemků
dopisy

Zapsal: L . Benda

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f