Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 28.4.2005

Schůze zastupitelstva  konaná 28.4.2005

Přítomni: p. Švasta, p. Hanka, p. Adamíra, sl. Rajnltová, p. Ryba,
                p. Ryba , p. ing. Sejpka, p. Fejfar
Omluveni: p. Bartůšková, p. ing. Benda

Program :
1. Finanční zpráva
2. Územní plán
3. Oprava kuchyně - hospoda
4. Vodovod Nový Přím
5. Prodejna Probluz - žádost o příspěvek
6. Potrubí - myslivci
7. Transformátor
8. Sekání trávy - park Probluz
9. Homoláč - žádost o vjezd a kanalizaci

1. Finanční zpráva - zastupitelstvo počtem 7 mi hlasy schválilo finanční zprávu ze dne 28.4.2005

2. Územní plán - zastupitelstvo schválilo doplnění o následující lokality:
- k.ú. Probluz - parcela č. 305,306,307,304 - část plocha požární nádrže a
   cvičiště kynologů
- k.ú. Dolní Přím - parcela č.537 - cvičiště SDH D.Přím

3. Oprava kuchyně - hospoda
Schváleno doplnění o plynový ohřívač vody.

4. Vodovod Nový Přím - zpracován projekt. Bude provedena schůze občanů s obecním úřadem, kde budou seznámeni s uvažovaným vybudováním vodovodu.

5. Prodejna Probluz - schválen příspěvek na provoz ve výši 2.000 ,-- Kč měsíčně. Schváleno 4 hlasy.

6. Potrubí myslivci - informace starosty , OÚ má 130 trubek složených v Boře
za odvoz provedený p. Havrdou.

7. Transformátor  - předána PD včetně rozpočtu, reálná cena celkem
1.031.600,-- Kč. Pro obec to představuje platbu ve výši 540.000,-- Kč.

8. Sekání trávy - prozatím po neshodách s panem Tichým pozastaveno sekání parku na Probluzi. Pro sekání trávy je stále málo lidí.

9. p. Homoláč - žádost ze dne 27.4.2005 .
Zastupitelstvo rozhodlo takto:
- souhlasí se zhotovením vjezdu z našeho pozemku č. 455/1.
- kanalizace k pozemku č. 167/7 není vybudována. V blízké budoucnosti
  obec neuvažuje o bydudování kanalizace v této části. Pokud bude řešena
  kanalizace, tak kanalizace celé vesnice Probluz.

Soubory ke stažení

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f