Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 27.2.2005

Veřejná schůze obecního zastupitelstva obce Dolní Přím 27.2.2005

Přítomni: Hanka J., Fejfar R., Rajnltová L., Ryba Zd., ing. Sejpka J.,
                 od 20.00 hod.  p. Švasta
Omluveni: Bartůšková J., Benda L., Adamíra S.,
Hosté : p. Kouba M. - Probluz

1. Finanční zpráva
2. Audit, kontrola na OSSZ - seznámení
3. Prodej pozemku p. Kouby
4. Žádost o příspěvek na hudbu
5. Žádost o kajinky
6. Žádost o příspěvek kynologové
7. p. Morávek - topení
8. p. Midloch - f. Lamberjack
9. Ekokom - smlouva

3) Prodej pozemku p. Kouby : p. č. 429/1 v kú Probluz
Zastupitelstvo počtem 5ti hlasů schválilo odkup pozemku za cenu 140,--Kč /m2  
s dobou splatnosti 10 let

1) Finanční zpráva -
zastupitelstvo počtem 5 ti hlasů schválilo finanční zprávu ze dne 24.2.2005

2) Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem auditu za rok 2004, vlastní zpráva z 8.2.2005, dále bylo zastupitelstvo seznámeno s výsledkem kontroly na
OSSZ Hradec Králové

4) Žádost o příspěvek na hudbu:
Paintball sdružení Dolní Přím Kč 4.500,-- 18.2.2005
SDH Dolní Přím Kč 4.500,--                         5.3.2005
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí příspěvku 6 ti hlasy
AFK Probluz - oddíl kopané 4.500,--            3.12.2004
Zastupitelstvo schválilo 6 ti hlasy.

5) Žádost o krajinky - zastupitelstvo schávlilo poskytnutí řeziva - krajinek
Paintball clubu Dolní Přím na přístřešek

6) Žádost kynologů o příspěvek
Zastupitelstvo 6 ti hlasy schválilo poskytnutí příspěvku ve výši 30.000,-- Kč
kynologům.

7) Zastupitelstvo rozhodlo uhradit p. Morávkovi vzhledem k charakteru závad
a časovému prodlení pouze 10.000,-- Kč.

8) Pan Midloch - Lamberjack - oveření pohledávek firmou Lamberjack.
Zastupitelstvo souhlasí se stanoviskem uvedeným v dopise ze dne 10.2.2005

9) EKO-KOM Praha - smlouva o zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadů
z obalů (plasty, sklo)
Zastupitelstvo návrh smlouvy schválilo k podpisu.

10) Zastupitelstvo provedlo přehodnocení a doplnění komisí na základě zkušeností z uplynulého období.

Zastupitelstvo schválilo toto složení komisí:
Finanční: předseda ing. Sejpka Jan
                členové: Rajnltová L.
                               Bartůšková J.

Kontrolní: předseda Benda L.,
                  členové   Sejpka J.    
                                  Adamíra S.

Sociální : předseda Rajnltová L.
                 členové  Bartůšková J.
                                ing. Sejpka J.,

Sportovní : předseda Adamíra S.
                   členové   Fejfar R.
                                  ing. Benda L.

Kulturní: předseda Bartůšková J.
                členové   Rajnltová L.
                               Fejfar R.

Stavební: předseda Ryba Zd.
                členové  Švasta P.
                               Fejfar R.

Bytová : předseda Fejfar R.,
               členové   Ryba Z.
                               Adamíra S.

Soubory ke stažení

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f