Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 26.10.2006

Ustavující zasedání obecního zastupitelstva obce
Dolní Přím konané dne 26.10.2006 od 19. oo hod.Přítomni : Ing. Benda Ladislav, Ing. Bílek Jiří, Blažej Josef, Kroupa Milan,
                  Adamíra Svatopluk, Rajnltová Ladislava, Špačková Jana,
                  Švasta Petr, Vejman Vladislav

Nepřítomni : 0
Omluveni : 0

Program : 1. Úvod
                   2. Složení slibu členů zastupitelstva
                   3. Volba starosty
                   4. Volba místostarosty
                   5. Schválení jednacího řádu obecního zastupitelstva
                   6. Volba komisí obecního zastupitelstva
                   7. Diskuse
                   8. Závěr


1. p. Švasta přivítal přítomné a předal řízení zasedání p. Špačkové.
2. p. Špačková přečetla „Slib člena zastupitelstva obce“ a požádala přítomné
     o jeho složení a podpis.
3. Volba starosty obce- ve veřejné volbě byl počtem 8 hlasů starostou obce
     zvolen p. Petr Švasta, který se poté ujal řízení zasedání.
     Obecní zastupitelstvo schválilo funkci starosty, jako uvolněnou.
4. Volba místostarosty - ve veřejné volbě byla počtem 8 hlasů místostarostkou 
     zvolena sl. Rajnltová Ladislava.
5. Obecní zastupitelstvo schválilo počtem 9 hlasů „Jednací řád obecního
     zastupitelstva obce Dolní Přím“.
6. Obecní zastupitelstvo schválilo počtem 9 hlasů složení výborů a  komisí obecního
     zastupitelstva. Složení komisí je následující :
     finanční výbor - předseda : Ing. Bílek Jiří
                                           člen : Špačková Jana
                                           člen : Adamíra Svatopluk
     kontrolní výbor - předseda : Ing. Benda Ladislav
                                            člen : Vejman Vladislav
                                            člen : Blažej Josef
     komise sociální - předseda : Špačková Jana
                                               člen : Vejman Vladislav
                                               člen : Rajnltová Ladislava 
     komise kulturní - předseda : Kroupa Milan
                                              člen : Ing. Benda Ladislav
                                               člen : Adamíra Svatopluk 
     komise sportovní - předseda : Adamíra Svatopluk
                                                 člen : Blažej Josef
                                                 člen : Kroupa Milan
    komise bytová - předseda : Vejman Vladislav
                                            člen : Ing. Bílek Jiří
                                            člen : Švasta Petr 
    komise stavební - předseda : Blažej Josef
                                              člen : Vejman Vladislav
                                              člen : Švasta Petr


   Obecní zastupitelstvo schválilo odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva
   ve výši 1.630,- Kč měsíčně od ustavujícího zasedání t.j. 26.10.2006

7. Diskuse - Obecní zastupitelstvo schválilo počtem 9 hlasů, že se bude
                       scházet jednou za tři týdny a jednacím dnem bude pondělí.
                       Obecní zastupitelstvo rozhodlo o prodeji rozestavěného obecního
                       hostince s těmito podmínkami :
                       - zájemci předloží záměr s využitím objektu 
                       - po dokunčení se zájemce přihlásí k trvalému pobytu, včetně sídla firmy
                       - cena byla stanovena na 1.300 000,- Kč.
                       - v případě více zájemců bude upřednostněna vyšší nabídka

8. Závěr - starosta poděkoval přítomným zastupitelům za účast a jednání
                  ukončil.

Zapsala : Rajnltová Ladislava                                                           V Dolním Přímu 26.10.2006

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f