Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 24.8.2006


Zasedání zastupitelstva obce Dolní Přím konané dne
24.8.2006 od 20.oo hod.


Přítomni : p.Švasta, ing. Sejpka, p.Ryba, p.Fejfar, p.Hanka, sl.Rajnltová,
ing.Benda

Omluveni : p.Bartůšková


Program : 1. Úvod
2. Stav účtu ke dni 24.8.2006
3. Směna pozemku p.p.č 27 a p.p.č.632/1 v k.ú. Dolní Přím
4. Koupě pozemku p.p.č. 24/2 v k.ú. Dolní Přím / Nývltovi /
5. Sekačka na hřiště / posoudit nákup nové sekačky /
6. Vyhláška O místních poplatcích
7. Provozní řád dětských hřišť / Probluz, Horní Přím /
8. Rozestavěný hostinec / zájemce o koupi /
9. Soutěž čistá obec
10. Poháry - paintball, kynologové
11. Ostatní


1. Úvod - přítomné zastupitele přivítal starosta obce p.Švasta
2. Starosta informoval zastupitele o stavu účtu ke dni 24.8.2006. Na účtu
je 1.955 909. 62,- Kč. Finanční zpráva bude předložena na příštím
zasedání zastupitelstva 14.9.2006.
3. Obecní zastupitelstvo schválilo směnnou smlouvu mezi obcí Dolní Přím a
p.Bonišem a p. Palcem. Jedná se směnu pozemku p.p.č. 27 spoluvlastnictví
p.Boniše a p.Palce a pozemku p.p.č. 632/1 ve vlastnictví obce Dolní Přím.
Cenový rozdíl ve výši 3. 780,-Kč zaplatí směňující spoluvlastníci p. Boniš
a p. Palec na účet obce Dolní Přím do 7 dnů po podpisu směnné smlouvy a
po podání návrhu na její vklad do katastru nemovitostí.
4. Obecní zastupitelstvo schválilo odkoupení pozemku p.p.č. 24/2 v k.ú. Dolní
Přím o výměře 194 m2 za cenu 180 Kč / m2, v celkové výši 34.920,- Kč.
Pozemek je ve spoluvlastnictví manželů Nývltových, kteří s prodejem
souhlasí.
5. Obecní zastupitelstvo schválilo počtem 7 hlasů nákup nové sekačky v
hodnotě 80 000,- Kč.
Starosta obce projedná se Statkem Dlouhé Dvory možnost ukládání
posekané trávy na platech pod Probluzí.
6. Obecní zastupitelstvo projednalo a počtem 7 hlasů schválilo novelizovanou
vyhlášku O místních poplatcích.
7. Obecní zastupitelstvo projednalo a počtem 7 hlasů schválilo Provozní řád
dětských hřišť na Probluzi a Horním Přímu.
8. Starosta obce byl pověřen jednáním se zájemkyní o rozestavěný hostinec
p. Hošnovou.
9. V soutěži O čistou obec se naše obec Dolní Přím umístila na 49 místě z 300
obcí Královéhradeckého kraje.
10. Obecní zastupitelstvo schválilo pořtem 7 hlasů příspěvek pro Paintball
Dolní Přím ve výši 1.200,-Kč a pro Základní kynologickou organizaci na
Probluzi ve výši 1.200,- Kč na zakoupení věcných darů pro vítěze.

Zapsala : Rajnltová Lada

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f