Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 23.2.2006

3. Zasedání obecního zastupitelstva dne 23.2.2006

Přítomni: ing. Sejpka Jan, p. Ryba, p. Fejfar, p. Švasta, p. Rajnltová

Omluveni: p. Bartůšková, p. Adamíra, ing. Benda, p. Hanka

Program:
1. Úvod
2. Finanční zpráva
3. Kanalizace Dolní Přím - výsledky výběrového řízení
4. Stravenky
5. Nabídka fa. Bobr - ošetření stromů
6. Nabídka fa. Marek R. - plot u zámku
7. Nabídky na opravu kaple
8. ZŠ + MŠ požadavky na r. 2006
9. Žádost p. Mlateček R. - anténa internet
10. Žádost p. Kotrče - vchodové dveře
11. Žádost ing. Hylmara - břízy u kostela
12. Žádost manželů Truncových - zrušení trvalého pobytu syna
13. Konzum HK - příspěvek na klimatizaci
14. Příkop Probluz
15. Rybník Probluz
16. Přihláška obce do programu POV (obnova venkova)
17. Ostatní:
- zápisy komisí
- obecní pozemky
- vodovodní přípojka do obec. hostince
- dřevo v rozestavěném hostinci

1. Úvod - p. Švasta přivítal všechny přítomné
2. Finanční zpráva byla schválena počtem 5 ti hlasů.
3. Pan Švasta seznámil členy zastupitelstva s výsledkem výběrového řízení.
Vybraná byla společnost 1. STAVOKA KOSICE a.s.
2. GLOSAN GROUP, a.s
3. Polabská stavební, cz. s.r.o.
4. VCES a.s.
5. ABK - Pardubice
4. Stravenky - zastupitelstvo zamítlo počtem 5 hlasů výplatu stravenek ke dni 28.2.2006.
5. Fa Bobr ošetřila stromy v obcích Dolní Přím a Probluz. Bylo schválena počtem
5 ti hlasů i úprava stromů v obcích Jehlice a Nový Přím.
6. Výměna plotu u zámecké zahrady byla odsouhlasena 5 hlasy. Cenová nabídka fa Marek
Rudolf v celkové výši 23.074,-- včetně DPH.
7. Na opravu kaple byly předloženy 3 nabídky.
1. Štukatéři Dvůr Králové n/L - 105353,08 včetně DPH.
2. Stavos Nechanice - 74.375,-- včetně DPH.
3. Fa Halíř - 2.940,-- včetně DPH.
Byla odsouhlasena počtem 5 ti hlasů firma Stavos Nechanice.
8. Pan starosta předložil požadavky ZŠ + MŠ na r. 2006
a) notebook
b) sporák

c) oprava omítky v herně
d) oprava podlahy v jídelně
e) oprava podezdívky u plynoměru
f) oprava omítky u vchodu do budovy
g) oprava vchodových dveří
h) oprava zavírání oken
ch) oprava nebo nákup židliček
j) státní znak - výměna
k) nářadí do tělocvičny (koza - nákup)
e) krycí plachta na pískoviště - nákup
m) výměna krycích prken na čističce
Mimo bod a) - notebook byly požadavky plným počtem hlasů - tedy 5 schváleny.
9. Žádost p. R. Mlatečka byla odsouhlasena 5 hlasy. Jedná se o umístění antény
na ZŠ Probluz.
10. Zastupitelstvo odsouhlasilo výměnu dveří u bytu p. Kotrče.
11. Obec. zastupitelstvo schválilo postupné kácení stromů (bříz) u kostela na Probluzi.
Postup bude konzultován s firmou Bobr.
12. Žádosti manželům Truncovým z N. Přímu bude vhověno. Jejich syn bude z trvalého
pobytu odhlášen.
13. Příspěvek na klimatizaci byl schválen ve výši 20.000,-- Kč počtem 3 hlasů.
14. Bude provedena studie odkanalizování příkopu v obci Probluz.
15. Obecní zastupitelstvo souhlasí s tím, aby rabník v obci Probluz provozovalo
Myslivecké sdružení s tím, že nelze zakázat sportovní rybaření. Bude sepsána
řádná nájemní smlouva.
16. Obec se přihlásí do programu POV tj. program obnovy venka.
17. Diskuse.

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f