Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 2.2.2006

2. Zasedání obecního zastupitelstva dne 2.2.2006

Přítomni: Bartůšková J., Švasta P., Hanka J., Adamíra Sv., Ryba Zd.,
ing. Sejpka J., Rajnltová L.,
Omluveni: R. Fejfar
Nepřítomni: ing. L. Benda

Program:

1. Úvod
2. Komitét 1866 ( stezka Jižní křídlo)
3. Finanční zpráva
4. Prodej obecních pozemků (Sluneční ul.)
5. Vyhláška „O odpadních vodách“
6. Vyhláška „ O odpadech“
7. Internet
8. Výběr 5 ti firem do užšího kola pro akci „Oprava Kanalizace Dolní Přím“
9. Pojištění budov (nová pojistka)
10. Pozemky (hřbitov)
11. ČOV (nákup čerpadla nového 10.500,-- Kč, oprava starého Kč 4.500,--)
12. Tuncovi - Nový Přím - zrušení trvalého pobytu syna M. Trunce
13. Ostatní
a) žádost na Magistrát města Hr. Králové o uzavření smlouvy ve věci elektronická
podatelna
b) příspěvek p. Lízra - výsadba nových ovocných stromků podle místních komunikací
c) příspěvek p. Vycpálkové a p. Malé - žádost o svoz dětí ze školky (H.Přím, N.Přím)

1. Úvod

2. Zástupce Komitétu informoval o vybudování naučné stezky (jižní křídlo) k bitvě r.1866
a přednesl požadavek na finanční příspěvek ve výši 22 tis. Kč na 2 tabule.
Zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 22 tis. Kč počtem 7 hlasů.

3. Zastupitelstvo schválilo finanční zprávu počtem 7 hlasů.

4. Prodej obecních pozemků p.č. 593/13, 593/14, 593/15, 593/16.
Zájemci o parcelu: přítomni na jednání - přiděleny parcely pro:
1. 593/14 - pan Čtvrtečka Pavel, E.Beneše 1414,500 12 Hradec Králové
2. 593/15 - pan Hušek René, Bekova 348, 503 01 Hradec Králové
3. 593/16 - pan ing. Mikolášek Josef, Čajkovského 917, 500 09 Hr. Králové
Cena parcel č. 593/13, 593/14 a 593/15 za m2 byla odsouhlasena 550,-- Kč.
Cena za m2 u parcely 593/16 je stanovena ve výši 390,-- Kč.

5. Zastupitelstvo obce počtem 6 ti hlasů schválilo novou vyhlášku obce „O odpadních
vodách“.

6. Starosta informoval o tom, že nová vyhláška o odpadech se zpracovává.

7. Internet - OÚ napojen na bezdrátový internet.

8. Proběhlo předvýběrové kolo na opravu kanalizace D. Přím - přihlásilo se 8 firem, do
užšího výběru postupují:
1. STAVOKA KOSICE
2. ABK Pardubice
3. VCES, a.s. Praha
4. GEOSAN GROUP Kolín
5. POLABSKÁ STAVEBNÍ Přerov - Předhradí

členové komise: náhradníci:
č.1 Zd. Ryba č. 1 Fejfar R.
č.2 ing.L.Benda č. 2 Adamíra S.
č.3. ing.Sejpka J. č.3 Rajnltová L.
č.4 Švasta Petr č. 4 Bartůšková J

Zastupitelstvo obce počtem 6 ti hlasů schválilo členy komise a náhradníky komise pro otvírání obálek - pro výběrové řízení na opravu kanalizace Dolní Přím.

9. S Českou pojišťovnou uzavřena nová pojistná smlouva na majetek obce Dolní Přím.

10. Pozemky - hřbitov
Starosta obce jednal s panem farářem Benkem, a na biskupství do 10-ti dní slíbili, že
dají stanovisko a potom se připraví smlouva o bezplatném převodu pozemků, jedná se o
pozemky před hřbitovem, vlastní hřbitov, márnice a za márnicí.

11. ČOV - zastupitelstvo schválilo nákup rezervního čerpadla za cenu cca 10.500,--Kč.

12. Truncovi čp. 1 Nový Přím
Manželé Truncovi žádají o zrušení trvalého pobytu pro svého syna M. Trunce, který má
trvalý pobyt N. Přím.

13. Ostatní:
a) dopisem požádán Magistrát Hradce Králové o vybudování funkce elektronické
podatelny.
b) starosta projedná s p. Ševčíkem možnost výsadby stromků u obecních komunikací
(v celkové hodnotě Kč 5.000,--)
c) obecní zastupitelstvo neplánuje svoz a odvoz dětí do Základní a Mateřské školy
- jedná se o Horní a Nový Přím


Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f