Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 19.5.2005

Schůze zastupitelstva obce Dolní Přím konaná 19.5.2005

Přítomni: Bartůšková J., Hanka J., Adamíra S., Fejfar R., Rajnltová L.,
                 Ryba Z., ing. Sejpka J.,
Omluveni: p. Švasta P. -  příchod 20.20
Nepřítomni: p. ing. Benda


Program:
1. Finanční zpráva
2. Vícepráce - hostinec
3. VAK - valná hromada
4. P. Homoláč - žádost o přípojky a vjezd
5. p. Oplt - sekání, žádost na ÚP
6. Neplatiči stočného
7. Různé


1. Finanční zpráva - zastupitelstvo počtem 8 mi hlasů  schválilo finanční zprávu
    z 19.5.2005.

2. Vícepráce a úprava původního rozpočtu - hostinec D. Přím . Zastupitelstvo
    schválilo 8 mi hlasy navýšení rozpočtu o 25.000,-- pro firmu Stavos.

3. Vak Hradec Králové - valná hromada se koná 22.6.2005 - schvalování        strategického partnera. Zastupitelstvo schválilo jako zástupce na valnou 
     hromadu p. Hanku Jiřího - starostu obce.
   
4. Žádost p. Homoláče Petra ze dne 2.5.2005. Zastupitelstvo rozhodlo takto:
    souhlasí s napojením dešťových vod a vyčištěných  odpadních vod do       stávající  kanalizace.

5. Zaměstnání : p. Oplt - na 3 měsíce  - na dohodu.
   Zájemkyně z ÚP - jednání 20.5.2005 - pokud bude souhlasit - zkušební doba     3 měsíce.

6. Neplatiči - nepřevzali opět dopisy
Nývltová Marcela
Borovec Jaroslav
Tomášek Josef
Drábek Jaroným
Novotný Libor (popelnice)
Poslední pokus - dopisem provede f. Hydria.

7. a) Zastupitelstvo schválilo objektu “Hasičárna, pošta, byt“ číslo popisné 27.
    b) p. Podaný - předal nákres inženýrských sítí - kanalizace - předpoklad.
        realizace podzim 2005.
    c) Audit - bude nadále provádět Krajský úřad.

 

zapsal: ing. J. Sejpka 

Soubory ke stažení

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f