Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 18.12.2006

Zasedání zastupitelstva obce Dolní Přím konané dne
18.12.2006 od 19.oo hod.


Přítomni : p. Špačková,sl. Rajnltová, p. Kroupa, ing. Benda, ing. Bílek, p. Adamíra,
                   p. Blažej, p. Vejman, p. Švasta
Nepřítomni : o
Omluveni : o


Program : 1. Úvod, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
                   2. Finanční zpráva
                   3. Rozpočet na r. 2007
                   4. Rozpočtový výhled na r. 2007 - 2010
                   5. Rozpočtové změny rozpočtu r. 2006
                   6. Program obnovy vesnice / výhled /
                   7. Ostatní 
                        - odpověď na žádost p. Hlavatého
                        - rozhodnutí o povolení pokácení stromu / p. Randa,Jehlice /
                   8. Závěr


Zápis :

1. Starosta přivítal přítomné a navrhl jako ověřovatele zápisu p.ing. Bendu a p. Blažeje,
jako zapisovatelku sl. Rajnltovou.
Zastupitelstvo navržené schválilo 9 hlasy.
2. Starosta přednesl finanční zprávu za období od 4.12. do 18.12.2006. Zpráva byla po
rozpravě schválena 9 hlasy.
3. Rozpočet na rok 2007 byl po úpravě v kapitole „ Výstavba a údržba místních
inženýrských sítí položka 5171“, navýšeno o 1.000 000 ,- Kč na 1.800 000,-Kč,
schválen jako schodkový 9 hlasy.
4. Rozpočtový výhled na r. 2006 - 2010 byl schválen 9 hlasy a bude přiložen jako
příloha č. 1 k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 18.12.2006.
5. Rozpočtové změny rozpočtu r. 2006 byly schváleny 9 hlasy a budou přiloženy
jako příloha č. 2 k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 18.12.2006.
6. Starosta předložil zastupitelstvu návrh na Plán obnovy vesnice obce Dolní Přím
na r. 2006 - 2010. Po diskusi byl návrh schválen 9 hlasy a bude přiložen jako
příloha č. 3 k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 18.12.2006.
7. Ostatní :
- starosta informoval o ukončení činnosti pojízdné prodejny k 1.12.2006
- k žádosti p. Randy z Jehlice o povolení pokácení stromu, vydalo zastupitelstvo
   toto vyjádření : bude zpracován ještě jeden nezávislý posudek na stav stromu a 
   po posouzení obou posudků bude rozhodnuto.
- zastupitelstvo obce projednalo posuzování žádostí o příspěvky na vjezdy.
  Každá žádost misí být podána před zahájením úprav, aby bylo možné
  posoudit stav stávajícího vjezdu.
8. Závěr - starosta poděkoval zastupitelům za činnost a popřál všem šťastné vánoce
   a zasedání ukončil.


Usnesení :

Obecní zastupitelstvo volí :

9 hlasy pro
0 proti
0 se zdržel
ověřovatele zápisu : p. ing, Bendu L. a p. Blažeje J.
zapisovatelku : sl. Rajnltovou L.

schvaluje :

9 hlasy pro
0 proti
0 se zdržel
finanční zprávu za období od 4.12.2006 do 18.12.2006
rozpočet na r.2007
rozpočtový vehled na r. 2006 - 2010
rozpočtové změny v rozpočtu r. 2006
plán obnova vesnice obce Dolní Přím na r. 2006 - 2010

bere na vědomí :

oznámení o ukončení činnosti pojízdné prodejny
rozhodnutí o zpracování nezávislého posudku na stav stromu na pozemku p. Randy
v Jehlici
rozhodnutí o posuzování žádosí o příspěvek na vjezd


Dolní Přím : 18.12.2006 zapsala : Rajnltová L.
ověřovatelé zápisu : ing. Benda L.
Blažej J.


starosta obce: Švasta Petr

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f