Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 16.3.2006

4. Zasedání obecního zastupitelstva dne 16.3.2006

Přítomni: ing. Sejpka, p. Ryba, p. Švasta, p. Bartůšková, p. Hanka
Nepřítomni: ing. Benda - přítomen od 19.10
Omluveni: p. Adamíra, p. Fejfar, p. Rajnltová

Program:
1. Úvod
2. Finanční zpráva
3. Ustavení sčítacích komisařů (ptačí chřipka)
4. Truncovi - rozhodnutí o trvalém pobytu syna
5. Oprava kaple
6. Žádost p. Homoláče - pokácení 1 ks břízy (povolení)
7. Žádost p. Krátké - povolení pokácení 1 ks břízy
8. Žádost p. Boniše - povolení pokácení 1 ks břízy
9. Žádost AFK Probluz - fin. příspěvek na r. 2006
10. Výpověď p. Chmelařové - prodejna Probluz
11. Havarijní plán obce
12. Zeleň
13. Revize elektro - odstranění rev. závad
14. Tomovy parky - smlouva o mimozáručním servisu - prodloužení
15. Smlouva o provozování el. podatelny
16. Rybník Probluz
17. SÚS Hradec Králové

1. Úvod
2. Finanční zpráva byla schválena obec. zastupitelstvem počtem 5 hlasů.
3. Byly ustanoveny sčítací komisaři pro případ ptačí chřipky.
4. Obecní zastupitelstvo rozhodlo ve věci zrušení trvalého pobytu p. Martina Trunce,
hlášeného k trvalému pobytu v obci Dolní Přím část Nový Přím čp. 1 na základě
návrhu spoluvlastníků nemovitosti čp. 1 manželů Z. a M. Truncových. Poté co naše
rozhodnutí nabude právní moci bude dále místem trvalého pobytu p. M. Trunce ve
smyslu § 10 odst. 5 zák. č. 133/2000 Sb. sídlo ohlašovny v jejímž územním obvodu,
tj. Obec. úřad Dolní Přím čp. 1.
5. Oprava kaple bude ke dni 17.3.2006 ukončena.
6. Žádost p. Homoláče o pokácení 1 ks břízy- obec. zastupitelstvo schválilo 6 hlasy.
7. Žádost p. Krátké o pokácení 1 ks břízy - obec. zastupitelstvo schválilo 6 hlasy.
8. Žádost p. Boniše o pokácení 1 ks břízy - obec. zastupitelstvo schválilo 6 hlasy.
9. Žádost AFK Probluz
a) o 15 tis. na dresy
b)vybudování zábradli kolem hlavního hřiště - 40 tis Kč
c) úpravu povrchu nové hrací plochy a její zatranění - 30 tis Kč
Obec. zastupitelstvo odstouhlasilo finan. příspěvek pro AFK Probluz na výši Kč 30.000,--
( 15.000,-- na dresy, 15.000,-- na zatranění) - 6 ti hlasy.
10. Obec. zastupitelstvo vzalo na vědomí výpověď paní Chmelařové z prodejny na Probluzi.
11. Starosta obce informoval obec. zastupitelstvo , že obec vypracuje ve spolupráci se ZHS
v Hradci Králové Havarijní plán obci Dolní Přím.
12. F. Bobr provedla kvalitně prořez stromů, které měla (viz nabídka) cena 49.000,--.
13. Pan Zmrzlík provedl revize elektro ve všech obecních objektech, závady budou
odstraněny. Závady ve sklepích na zámku budou odstraněny f. ERMO - viz. cenová
nabídka.
14. Tomovy parky - obec. zastupitelstvo schválilo prodloužení smlouvy o mimozáručním
servisu na naše dvě dětská hřiště na Probluzi a na Horním Přímě.
15. Smlouva o provozování el. podatelny - Magistrát města nám odpověděl, že v současné době nemají kapacitu, a že provádějí obnovu poč. sítě, proto nám zatím nemůže být
vyhověno.
16. Rybník na Probluzi pod kostelem - Myslivecké sdružení si zatím nebude rybník
pronajímat.
17. Starosta obce informoval, že se bude účastnit dalších jednání se SÚS Hr. Králové o
opravě cesty a kanalizace na Dolním Přímě.

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f