Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 15.6.2006

Zasedání zastupitelstva obce Dolní Přím
konané dne15.6.2006 ve 20.oo hod.


Přítomni : Ing. Sejpka, p.Ryba, p.Bartůšková, p.Švasta, sl.Rajnltová

Nepřítomni : ing. Benda, p.Fejfar, p.Adamíra

Omluveni : p. Hanka


Program : 1/ Úvod
2/ Finanční zpráva
3/ Zpráva z valné hromady společnosti VAK HK a.s.
4/ Žádost o pronájem obecního pozemku -p. Celba
5/ Žádost o příspěvek na obnovu nátěrů na prodejně Probluz
6/ Žádost o odkoupení dřeva / krajinky / p. Celba
7/ Kancelář firmy KWARTO
8/ Kostel - dovoz písku
9/ Dodatek smlouvy s ČEZ Distribuce - finanční vyrovnání
10/ Smlouva O zřízení věcného břemene mezi obcí a manželi
Uličnými
11/ Cenová nabídka na oplocení hřiště na Probluzi / antuka /
12/ Územní plán obce - zpracován návrh
13/ Ostatní :
- dětský den
- koncert / Festiválek /
- nebezpečný odpad - 1.7.2006 určit stanoviště
- divadelní představení / Kouzelný kvítek /
- parkoviště před ob.hostincem - před dokončením
- hasičská soutěž O pohár starosty - 18.6.2006
- 50. výročí kopané na Probluzi - 17.-18. 6.2006


1. Starosta přivítal přítomné
2. Starosta informoval přítomné zastupitele o stavu účtu ke dni 15.6.2006 a
ten činí : 1. 399 948, 43 haléřů
3. Starosta obce informoval o přůběhu valné hromady společnosti VAK HK
4. Byla projednána žádost p. Celby o pronájem pozemku obce. Jeho žádosti
se vyhovuje. Schváleno počtem 5 hlasy.
5. Byla předložena žádost p. Vobejdy Romana na opravu nátěrů na prodejně
v Probluzi. Cenová nabídka byla ve výši 32. 198,. Kč bez DPH.
Schváleno počtem 5 hlasů.
6. p. Celba Milan žádá o odkoupení dřeva / krajinky /.Cena byla schválena ve
výši 500,. Kč. 5 hlasy.
7. Firma KWARTO ukončí nájemní smlouvu na nebytové prostory k 31.12.
2006.
8. Obecní zastupitelstvo souhlasí s navezením písku na opravu fasády na
kostele v Probluzi.
9. P. Švasta - starosta, podepsal dne 13.6.2006 dodatek ke smlouvě
č. 4530380121, dle kterého bude obci připsána na účet částka 101 969 Kč.
/ snížené náklady na výstavbu trafostanice /.
10. Obecní zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného
břememe mezi manželi Uličnými a obcí Dolní Přím.
11. Byla zpracována cenová nabídka na oplocení hřiště v Probluzi / antuka /,
která činí 82.100,. Kč. bez DPH. Vzhledem k výši nabídky se tato akce
pozastavuje.
12. Návrh územního plánu obce je zpracován. Dále se bude postupovat podle
veřejné vyhlášky.
13. Ostatní
- dne 1.7.2006 bude proveden sběr nebezpečného odpadu.Byla určena
tato stanoviště : Dolní Přím : u prodejny
Probluz : u prodejny
Horní Přím : náves
Jehlice : náves
Nový Přím : u kontejnerů

- Místo finančního vyrovnání za uložení zeminy, bude p. Duškovi dovezen
drcený asfalt. / cca 12 m3.


Zapsala : Rajnltová LadaRychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f