Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 14.9.2006

Zasedání zastupitelstva obce Dolní Přím konané
dne 14.9.2006 od 20.oo hod.

Přítomni : Ing. Sejpka, p. Ryba, sl. Rajnltová, p. Fejfar, p. Adamíra,
                   p. Hanka, p. Švasta

Nepřítomni : Ing. Benda / dovolená /

Program : 1. Úvod
2. Finanční zpráva
3. Travní traktor / navýšení ceny /
4. Územní plán / schválení /
5. Vyhláška / komunální odpad /
6. Plán činnosti / mimořádné události /
7. Nájemní smlouva / p. Celba - zahrádka /
8. Rozestavěný hostinec / prodej /
9. Restituce - Harrach
10. Ostatní

1.   Úvod - schůzi zahájil p. Švasta
2.   Finanční zprávu přednesla účetní obecního úřadu p. Kroupová. Po diskusi 
      byla schválena počtem 7 hlasů.
3.   Travní traktor - zastupitelstvo schválilo navýšení částky o 38.900,- Kč na 
       zakoupení travní sekačky počtem 5 hlasů, 2 zastupitelé se zdrželi hlasování.
4.   Územní plán - obecní zastupitelstvo schválilo usnesení č. 12 o schválení 
       územního plánu v tomto znění : 
       obecní zastupitelstvo:
I. bere na vědomí - stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k
                                   návrhu ÚPO Dolní Přím
II. schvaluje - Územní plán obce Dolní Přím
III. vymezuje - závaznou část Územního plánu obce Dolní Přím
IV. vydává - obecně závaznou vyhlášku obce Dolní Přím o závazné části
                     Územního plánu obce Dolní Přím
V. ukládá - Obecnímu úřadu Dolní Přím zajistit vyhlášení obecně závazné 
                     vyhlášky obce Dolní Přím o závazné části Územního plánu
                    obce Dolní Přím

5.  K omunální odpad - vyhláška 
     Obecně závazná vyhláška č. 3/2006, kterou se stanovuje poplatek za kom. 
     odpad byla schválena počtem 7 hlasů
6.  Plán činnosti orgánů obce při mimořádné události byl po projednání 
     schválen počtem 7 hlasů
7.  Byla projednána žádost p. M. Celby o umístění obytného přívěsu na ob.
     pozemku, který má pronajatý.
     Obecní zastupitelstvo souhlasí - schváleno počtem 7 hlasů
8.  Rozestavěný hostinec - obecní zastupitelstvo projednalo žádost p. Hošnové
     o odkoupení objektu rozestavěného hostince na pozemku p.p.č. 32/1 v k.ú.
     Dolní Přím za dohodnutou cenu 1.200 000,- Kč. Schváleno počtem 7 hlasů.
9.  Restituce - restituční nárok potomka hraběte Harracha p. Ernsta Harracha
      byl Ministesrstvem zemědělství ČR, Pozemkovým úřadem Hradec Králové
      zamítnut. Informativní poznámka.
10. Ostatní:
- p. Homoláč předložil návrh zástavbové studie na svých pozemcích v obci
Probluz s návrhem spoluúčasti obce Dolní Přím. Obecní zastupitelstvo
bude jednotlivé varianty posuzovat.
- k 1.10. 2006 končí nájemní smlouva s p. CHmelařovou o provozování 
   prodejny na Probluzi. / Hledá se další zájemce /
- 23.9. 2006 v sobotu proběhne vítání občánků v kapli na Dolním Přímu.
- 22.9. 2006 v pátek od 19. oo hod. se koná veřejná schůze v obecním
   hostinci na Dolním Přímu.

Zapsala : Rajnltová Lada
dne : 14.9.2006

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f