Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 13.7.2006

Zasedání zastupitelstva obce Dolní Přím
konané dne 13.7.2006 od 20. oo hod.


Přítomni : p.Švasta, ing.Sejpka, p.Ryba, p.Bartůšková, sl.Rajnltová

Nepřítomni : p.Fejfar, ing.Benda

Omluveni : p.Adamíra, p.Hanka


Program : 1. Úvod
2. Finanční zpráva
3. Volby 2006 do zastupitelstva obce
4. Doplnění vybavení - bezdrátový internet na OÚ
5. Revize knih obecní prodejny na Probluzi
6. ČOV - příprava na předání
7. Ostatní :
- oprava podlahy ve školce
- drobné stavby : p.Šimková I. - oplocení pozemku
manželé Hembalovi - zbudování bazénu
manželé Sejpkovi - úprava koupelny
a kuchyně

1. Úvod - p. Švasta přivítal přítomné zastupitele
2. Finanční zpráva - schválena počtem 5 hlasů
3. P.Švasta informoval přítomné o volbách do zastupitelstva.Petice - je
potřeba 25 podpisů od občanů s trvalým pobytem v našich obcích a
starších 18 let.Počet členů zastupitelstva pro příští volební období byl
stanoven na 9 členů. Schváleno počtem 5 hlasů.
4. Bezdrátový internet - byla nabídnuta možnost o dovybavení veřejně
přístupného místa počítačovou technikou. Obecní zastupitelstvo souhlasí
s pořízením tohoto zařízení : kopírovací stroj A3 1ks
židle kancelářská 2ks
UPS záložní zdroj 1ks
Schváleno počtem 5 hlasů.
5. Byla provedena revize knih v obecní knihovně na Probluzi p. Zemkovou
z Okresní knihovny. Kontrola byla provedena bez závad.
Obecní zastupitelstvo výsledek revize bere na vědomí.
6. Starosta informoval o přípravách na předání ČOV od firmy HYDRIA
firmě OVLAB. Termín předání je stanoven na 31.8.2006.
7. Do konce měsíce července proběhne plánovaná oprava podlahy v herně
mateřské školky.
Žádost p. Šimkové o oplocení pozemku na Probluzi - zastupitelstvo
schválilo počtem 5 hlasů.
Žádost manželů Hembalových o povolení vybudování bazénu -
zastupitelstvo schválilo počtem 5 hlasů.
Ohlášení drobné stavby manželů Sejpkových / drobné stavební úpravy v
koupelně a kuchyni/ - zastupitelstvo nemá námitek a bere na vědomí.

Zapsala : Rajnltová Lada

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f