Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 12.1.2006

1. Zasedání obecního zastupitelstva dne 12.1.2006

Přítomni: P.Švasta, ing. J. Sejpka, Z. Ryba, J. Hanka, R. Fejfar, J.Bartůšková
Neprítomni: ing. L. Benda, S. Adamíra
Omluveni: L. Rajnltová

1. Úvod
2. Finanční zpráva
3. Výplata dividendy společností Vak a.s. H.K.
4. Rekonstrukce silnice II/324 - průtah Dolní Přím
5. Pozemkový úřad - sestituce E.L. Harrach
6. Poplatky za reprodukovanou hudbu ve veřejném rozhlasu
7. Oprava kostela na Probluzi
8. Český Červený Kříž
9. Žádost p. Podaného o povolení kácení stromů
10. Žádost p. Podaného o připojení na síť veřejného osvětlení
11. Elektronická úřední deska
12. Zahájení vodoprávního řízení - oprava kanalizace Dolní Přím

1. Úvod

2. Finanční zpráva byla schválena počtem 6 hlasů.

3. Starosta obce informoval o výplatě dividend společnosti Vak a.s. HK z části prodeje
podniku v částce Kč 624.130,--.

4. SUS HK zaslala nabídku variant na zpomalovací ostrůvky při rekonstrukci silnice.
Zpomalovací ostrůvek u odbočky na N. Přím bude zbudován dle varianty č. 2.

5.Bylo doručeno rozhodnutí o nevydání nemovitosti v k.ú. H. Přím ve věci restitučních
nároků E.L. Harracha.

6. Na základě dopisu hejtmana Královéhradeckého kraje ing. Bradíka budou poplatky
za reprodukovanou hudbu v obecním rozhlase za r. 2005 hrazeny Krajským úřadem.

7. Starosta obce podal informaci o dopise od vikáře Královéhradeckého vikariátu o postupu
prací při opravě kostela na Probluzi. Zastupitelstvo odsouhlasilo příspěvek na opravu
kostela ve výši 20.000,-- Kč na r.2006.

8. Starosta informoval o dopisu Českého červeného kříže obl. spolek HK ze dne 30.12.2005.

9. Žádost p. Podaného o vykácení stromu v úvoze - D. Přím.
Starosta vyvolá jednání s p. Podaným a projektantem na místě. Rozhodnuto bude po
vysvětlení situace

10.Žádost p. Podaného o připojení na stávající sítě veřejného osvětelní. Zastupitelstvo
schvaluje žádost počtem 6 ti hlasů. Zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným převodem
vybudované kanalizace a vozovky v úvoze v k.ú. D.Přím č.pozemku 627.

11. Elektronická úřední deska je ve zkušebním provozu.
12. Bylo zahájeno vodoprávní řízení týkající se opravy kanalizace na D. Přímě.
13. Různá: na 2.2.2006 v 18.00 hodin bude svoláno jednání na obecním úřadě
se žadateli o stavební parcely.

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f