Kontakt
+420 495 441 076

Rozpočet pro rok 2009

Příjmy :

 

 v tis. Kč

 
     

Daň z příjmů fyz. os ze závislé činnosti a funkč. pož.

780

 

Daň z příjmů fyz. osob ze samostat. výdělečné činnosti

420

 

Daň z př. fyz. osob z kapitálových výnosů  

70

 

Daň z př. právnických osob          

1300

 

Daň z přidané hodnoty              

1700

 

Poplatek ze psů            

7

 

Poplatek za užívání veř. prostranství      

0,5

 

Správní poplatky                  

3

 

Daň z nemovitostí                

1000

 

Pitná voda                                    

8

 

Odv. a čištění odpad. vod a nakládání s kaly      

830

 

Bytové hospodářství      

230

 

Pohřebnictví    

10

 

Sběr a svoz komunálních odpadů    

220

 

Příjmy z pronájmu pozemků    

40

 

Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí a jejich částí    

100

 

Příjmy z úroků      

20

 

Činnost místní správy  

30

 

Nebezpečný odpad    

90

 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků  

9

 

Ostatní příjmy z vlastní činnosti    

3,5

 

Neinvest.přijaté dotace ze SR v rámci SDV ( glob. dotace)

78,62

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Daňové příjmy celkem  

5080,5

 

Nedaňové příjmy celkem    

1590,5

 

Přijaté dotace      

78,62

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příjmy celkem                

6949,62

 
     
     

Výdaje :

   
     

Silnice - nákup materiálu    

10

 

              nákup služeb ( vyhrnování sněhu )  

25

 

              vjezdy občanům

10

 

Oprava chodníků

350

 

Pitná voda - nákup služeb  

20

 

Odvádění a čištění odpad. vod a nakl. s kaly

50

 

Nákup materiálu  

10

 

Elektrická energie    

280

 

Nákup služeb  

480

 

Opravy a udržování

60

 

Úpravy drobných toků - opravy a udržování

10

 

Nákup materiálu ( chlor, vápno )

30

 

Voda    

30

 
     

Základní školy - první stupeň - neinvest. transfery obcím  

85

 

                           neinvest. příspěvky zříz. přísp. organizacím  

450

 

                           další výd.položky

10

 

                           Daneta    

10

 

                           opravy a udržování  

10

 

Činnost knihovnická - knihy, tisk  

5

 

                                     telefon  

1

 

Činnost muzeí a galerií - opravy a udržování

10

 

Záležitosti kultury - koncerty, vítání občánků  

10

 

                                 dary, hračky, květiny  

10

 

                                 nákup služeb ( doprava koncerty )

10

 

Zachování a obnova kultur. památek - opravy a udržování

15

 

                                                              neinvest. dotace církvím

20

 

Zájmová činnost v kultuře ( hostinec ) - opravy a udržování  

20

 

Záležitosti kultury, církví a sděl prostředků- věcné dary ( dárk.balíčky)

50

 

                                                                     sokol, ZKO, Paintball  

50

 

Tělovíchovná činnost – voda  

4,62

 

                                       plyn

30

 

                                       elektrická energie

25

 

                                       tělocvična

18

 

                                       pozemek nájem

8

 

                                       pohonné hmoty

5

 

                                       poskytnuté neinvest. Příspěvky

10

 

Bytové hospodářství – voda

30

 

                                     elektrická energie

20

 

                                     opravy a udržování  

100

 

Veřejné osvětlení – elektrická energie

180

 

                                nákup služeb + oprava MR Horní Přím  

400

 

                                pořízení nových světel  

50

 

Pohřebnictví – voda  

3

 

                         opravy a udržování ( chodník hřbitov )

200

 

Výstavba a údržba míst.inž.sítí ( projekt vodovod jehlice )  

100

 

Komunální služby a územní rozvoj – pozemek p.Kouba  

170

 

                                                            nákup služeb    

40

 

                                                            opravy a udržování

30

 

                                                            příspěvek Mikroregion  

23

 

                                                            pohoštění  

5

 

                                                            veř.právní smlouva Nechanice  

3

 

Sběr a svoz komunálních odpadů – nákup materiálu  

50

 

                                                         nákup služeb  

380

 

                                                         nebezpečný odpad  

20

 

Zeleň – pohonné hmoty a maziva  

35

 

             opravy a udržování    

35

 

             nákup služeb    

80

 

             materiál  

15

 

             drobný hmotný majetek  

30

 

Požární ochrana - ostatní osobní výdaje, příspěvek na činnost    

10

 

                             nákup materiálu  

15

 

                             pohonné hmoty a maziva  

10

 

                             opravy a udržování  

20

 
     
     

Zastupitelstva obcí – ostatní os.výdaje, uvolnění funkcionáři  

700

 

                                   povinné pojistné na soc.zabezpečení

100

 

                                   povinné pojistné na zdrav.pojištění        

50

 

Činnost místní správy – platy zaměstnanců  

300

 

                                       ostatní osobní výdaje  

400

 

                                        povinné pojistné na soc. Zabezpečení  

250

 

                                        povinné pojistné na zdrav.pojištění

130

 

                                        knihy, tisk  

15

 

                                        drobný hmotný majetek    

25

 

                                        nákup materiálu          

25

 

                                        elektrická energie      

180

 

                                        pohonné hmoty      

25

 

                                        služby telekomunikací  

65

 

                                        služby pošt    

3

 

                                        služby peněžních ústavů ( pojištění majetku )  

110

 

                                        konzultační a poradenská činnost  

30

 

                                        služby školení a vzdělávání  

6

 

                                        nákup služeb

60

 

                                        opravy a udržování  

40

 

                                        pohoštění  

17

 

                                        splátka úvěru  

810

 

Změna stavu krátkodobých prostřed. Na bankovních účtech  

1000

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výdaje celkem

7626,62

 

Rozpočet je schodkový, schodek mezi příjmy a výdaji bude hrazen přebytkem rozpočtu z r.2008

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f