Kontakt
+420 495 441 076

Rozpočet pro rok 2007

Rozpočet na rok 2007
---------------------------

Příjmy

Daň z př. fyz. os.ze závislé čin. 750.000 ,--
Daň z příjmů fyz. osob ze sam.čin. 400.000,--
Daň z kapitál. výnosů 48.000,--
Daň z příjmů práv. osob 760.000,--
Daň z přidané hodnoty 1.300.000,--
Poplatek ze psů 6.000 ,--
Poplatek za už. veř.prostransvtí 1.000,--
Správní poplatky 2.500,--
Daň z nemovitostí 800.000,--
Pitná voda 7.000,--
Odvádění a čist. odpad. vod 800.000,--
Bytové hospodářství 125.000,--
Sběr komunál. odpadů 200.000,--
Příjmy z pronáj. pozemků 60.000,--
Příjmy z pronáj. nemovitostí 120.000,--
Příjmy z úroků 5.000,--
Příjmy z prodeje invest. majetku 1.200.000,--
Neinvest. dotace 55.000,--
=============================================

Celkem příjmy 6.639.500,--Výdaje

Silnice
- vyhr. sněhu 25.000,--
- opravy a udržování 150.000,--
- vjezdy občanům 30.000,--
- opravy chodníků 563.000,--

Pitná voda - nákup mater. 1.500,--

ČOV - nákup materiálu 25.000,--
- el. energie 250.000,--
- nákup služeb Ovlab 350.000,--
- opravy a udrž. 100.000,--

Koupaliště - opravy udrž. 10.000,--
- nákup chlóru,... 25.000,--

Základní škola
- neinv. transfery obcím 100.000,--
- příspěvek na činnost 450.000,--
- příspěvek na DD, besídku 10.000,--
- příspěvek DANETA 10.000,--
- opravy a udržování 80.000,--

Knihovny
knihy 8.000,--
telefony 1.000,--

Činnosti muzeí a galerií
- opravy pomníků 10.000,--


Záležitosti kultury
- občerstvení koncerty a vít. obč. 6.000,--
- květiny, hračky 10.000,--
- doprava koncerty 8.000,--

Zachování a obnova kultur. památek
- příspěvek na kostel 20.000,--

Zájmová činnost v kultuře - hostinec
- opravy a udržování 20.000,--

Záležitosti kultury
- dár. balíky pro důchodce 50.000,--
- příspěvky záj. organizacím 50.000,--

Hřiště
- voda 3.000,--
- plyn 25.000,--
- el. energie 20.000,--
- nájem 20.000,--

Bytové hospodářství
- opravy a udržování 50.000,--

Veřejné osvětlení
- elektrická energie 80.000,--
- opravy a udržování 50.000,--
- pořízení nových světel D.Přím 100.000,--

Hřbitov
- voda 2.000,--

Výstavba a údržba místních inženýr. sítí
- projekt kanalizace 50.000,--
- oprava kanalizace D. Přím 1. 800.000,--


Komunální služby
- pozemek na Probluzi - splátka 170.000,--
- nákup kontajenrů, popelnic 25.000,--
- nákup služeb- geometr. plány,.. 40.000,--
- opravy a udržování, čekáren ... 30.000,--
- Mikroregion příspěvek 25.000,--

Sběr a svoz komunál. odpadů
- nákup služeb 315.000,--

Údržba veřejné zeleně
- nákup pohonných hmot 30.000,--
- nákup služeb 50.000,--
- opravy udržování strojů 20.000,--
- nákup strojů 50.000,--
- nákup materiálu 10.000,--

Požární ochrana
- příspěvek na činnost 3.000,--
- nákup materiálu 15.000,--
- pohonné hmoty 5.000,--
- opravy a udržování 5.000,--


Zastupitelsto obce
- ostatní osobní výdaje 660.000,--
- povinné pojistné na sociál. zab. 91.000,--
- povinné pojistné na zdr. zab. 32.000,--

Činnost místní správy
- platy zaměstnanců 260.000,--
- ostatní osobní výdaje 330.000,--
- povinné pojistné na sociál. zab. 210.000,--
- povinné pojistné na zdr. zab. 75.000,--
- knihy, tisk 10.000,--
- nákup drobného hmotného majetku 50.000,--
- nákup materiálu 50.000,--
- el. energie 138.000,--
- pohonné hmoty 15.000,--
- služby pošt 3.000,--
- služby telekomunikací a radiokom. 60.000,--
- pojištění majteku 100.000,--
- konzultační a právní služby 15.000,--
- služba školení a vzdělávání 5.000,--
- nákup služeb 50.000,--
- opravy a udržování 30.000,--
- pohoštění 25.000,--
- nákup doprav. prostředku 70.000,--
===================================
Výdaje celkem 7. 634 500,--Přebytek z rozpočtu r. 2006 977.375,--

Rozpočet na r. 2007 je schodkový, schodek je
kryt přebytkem z rozpočtu r. 2006.


Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f