Kontakt
+420 495 441 076

Obecně závazná vyhláška o podmínkách spalování suchých rostlinných materiálů


OBEC DOLN Í PŘÍM

Obecně závazná vyhláška obce č. 2 / 2007
kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Dolní Přím

Zastupitelstvo obce Dolní Přím se na svém zasedání dne 29.10.2007 usnesením č. 15 usneslo vydat na základě § 50 odst. 3 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Za účelem ochrany vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek stanoví obec podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů, které lze spalovat v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních..

Článek 2
Podmínky spalování suchých rostlinných materiálů

(1) Suché rostlinné materiály dle čl. 1 nelze spalovat v období celého roku v neděli a státem uznaných svátcích v době od 00 do 24 hodin.

Čl. 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.Rajnltová Lada                                                                                                       Švasta Petr
místostarostka obce                                                                                             starosta obce


Vyvěšeno na úřední desce dne: 1.11.2007
Sejmuto z úřední desky dne: 16.11.2007

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f