Kontakt
+420 495 441 076

Zrušovací vyhláškaOBEC Dolní Přím

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2006, o nakládání s odpadními vodami

Zastupitelstvo obce Dolní Přím se na svém zasedání dne 6.srpna 2007, usnesením č.11 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto becně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.1/2006, o nakládání s odpadními vodami ze dne 2. února 2006..

Čl. 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne vyhlášení.       Rajnltová Ladislava                                                                                                     Švasta Petr

           místostarosta                                                                                                              starosta
Vyvěšeno na úřední desce dne: 7.8.2007

Sejmuto z úřední desky dne: 23.8.2007

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f