Kontakt
+420 495 441 076

Závěrečný účet obce za rok 2009

 

Z á v ě r e č n ý ú č e t

obce Dolní Přím za rok 2009


Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Dolní Přím návrh na závěrečný účet obce za rok 2009:

Obec zastupuje starosta obce, řádně zvolený na ustavujícím zasedání obecního zastupitelstva ve veřejné volbě. Nejvyšším orgánem je obecní zastupitelstvo. To se schází na svých pravidelných zasedáních. Hospodaření obce se řídí rozpočtem, který byl pro rok 2009 schválen jako schodkový, přičemž bude schodek kryt přebytkem z r. 2008.

Obsah: 1. Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2008 (Výkaz FIN 2-12)
            2. Hospodaření s majetkem (Rozvaha, Zápis z inventarizace, Přírůstky
                a úbytky majetku)
            3. Finanční vypořádámí účelových dotací
            4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
            5. Rozvaha ZŠ a MŠ Probluz
            6. Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ Probluz

Skutečné čerpání rozpočtu v roce 2009

Příjmy : daňové příjmy          5 080 000,50,-Kč
nedaňové příjmy                   1 590 000,50,-Kč
přijaté dotace                           78 000,62,-Kč
příjmy celkem                      6 949 000,62,-Kč
Výdaje : celkem                   7 626 000,62,-Kč
Zůstatek z r. 2008                1 000 000,00,-Kč

 

S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři obecního
úřadu v úřední dny :

PO 8.oo - 14.oo
Út   8.oo - 12.oo
ST 14.oo - 20.oo
Čt   8.oo – 12.oo

 

Vyvěšeno: 22.3.2010

 


 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f