Kontakt
+420 495 441 076

Závěrečný účet obce za rok 2008

Z á v ě r e č n ý   ú č e t

obce Dolní Přím za rok 2008


Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Dolní Přím návrh na závěrečný účet obce za rok 2008:


Obsah: 1. Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2008 (Výkaz FIN 2-12)
              2. Hospodaření s majetkem (Rozvaha, Zápis z inventarizace, Přírůstky
                   a úbytky majetku)
              3. Finanční vypořádámí účelových dotací
              4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
              5. Rozvaha ZŠ a MŠ Probluz
              6. Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ Probluz

S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři obecního
úřadu v úřední dny
PO 8.oo - 14.oo
ST 14.oo - 20.oo
Vyvěšeno: 15.4.2009                                                                                    Sejmuto:...............................
Schváleno zastupitelstvem obce dne: ..........................................................

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f