Kontakt
+420 495 441 076

Projekt mimosoudního řešení

Projekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů

1. dubnem 2008 započal fungovat Projekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Hospodářskou komorou, spotřebitelskými sdružením, Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, Asociací mediátorů, Ministerstvem financi a Ministerstvem spravedlnosti.
Cílem celého projektu je nastavit účinný systém, který zrychlí a zjednoduší řešení spotřebitelských sporů. Jedná se o spory, které vznikají z neplnění smluvních závazků, kde na jedné straně stojí podnikatel a na druhé straně spotřebitel. Klasickým spotřebitelským sporem jsou spory o uznání reklamace vad zboží koupeného v obchodně, odstoupení od smlouvy, ale i jiné spory, které vznikají z právního vztahu mezi podnikateli a spotřebiteli.

Jak systém funguje?

V případě, že vznikne spotřebitelský spor – spor mezi spotřebitelem a podnikatelem, který mu prodal výrobky nebo poskytl služby, může spotřebitel nebo podnikatel postupovat následujícím způsobem:
Obrátí se na kontaktní místo se svým podnětem a žádostí o řešení sporu mimosoudní cestou (elektronicky, osobně, telefonicky, písemně).
Kontaktní místo podá kvalifikované informace k problematice, která je předmětem sporu, navrhne možnost řešení – mediaci, rozhodčí řízení. Osoba, která podává podnět, si zvolí formu.
Poté je kontaktována protistrana – žádost o vyjádření k podnětu i k návrhu řešit spor zvolenou formou mimosoudního vypořádání.
Je možné předpokládat, že již po poskytnutí kvalifikované informace dojdou strany ke smíru, aniž by bylo nutno zahajovat mimosoudní řízení.
Pokud nedojde ke smíru a pokud protistrana souhlasí – je vybrán mediátor nebo rozhodce a kontaktní místo předá veškerou agendu na příslušné místo.
Pokud jedna ze stran nesouhlasí s navrženým řešením – spor mimosoudní cestou řešen nebude a řízení se ukončí. Spor bude nadále možné řešit pouze soudní cestou.

Finanční náročnost pro spotřebitele/podnikatele:

Zpracování podnětu, poskytnutí kvalifikované informace ze strany kontaktního místa je bezplatné, stejně tak řešení sporu mediací. Cesta rozhodčího řízení je zpoplatněna částkou Kč 800,-.
Náklady související s činností určených mediátorů a rozhodců budou hrazeny z rozpočtu MPO.
Více informací najdete na následujících odkazech:

http://adr.komora.cz
www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele
www.spotrebitele.info/mimosoudni-reseni/

Kontaktní místo pro Královéhradecký kraj:
Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje
Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové
tel.: 495 427 038, fax.: 495 516 056, e-mail: ,
otvírací doba: pondělí – pátek: 6:30 – 12 hod, 13 – 15:30 hod.

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f