Kontakt
+420 495 441 076

Návrh rozpočtu na r. 2010

Rozpočet na rok 2010

Příjmy :                                                                                                                                        v tis. Kč

Daň z příjmů fyz. os ze závislé činnosti a funkč. pož.                                                                     780
Daň z příjmů fyz. osob ze samostat. výdělečné činnosti                                                                 350
Daň z př. fyz. osob z kapitálových výnosů                                                                                       70
Daň z př. právnických osob                                                                                                        1300
Daň z přidané hodnoty                                                                                                               1700
Poplatek ze psů                                                                                                                             7
Poplatek za užívání veř. prostranství                                                                                                 0,5
Správní poplatky                                                                                                                             3
Daň z nemovitostí                                                                                                                      1000
Pitná voda                                                                                                                                      8
Odv. a čištění odpad. vod a nakládání s kaly                                                                                  650
Bytové hospodářství                                                                                                                     230
Pohřebnictví                                                                                                                                  10
Sběr a svoz komunálních odpadů                                                                                                  220
Příjmy z pronájmu pozemků                                                                                                           40
Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí a jejich částí                                                                          130
Příjmy z úroků                                                                                                                               20
Činnost místní správy                                                                                                                     30
Nebezpečný odpad                                                                                                                        90
Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                                                                              9
Ostatní příjmy z vlastní činnosti                                                                                                        3,5
Neinvest.přijaté dotace ze SR v rámci SDV ( glob. Dotace)                                                              222, 960
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Daňové příjmy celkem                                                                                                                5200
Nedaňové příjmy celkem                                                                                                             1451
Přijaté dotace                                                                                                                              222,960
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příjmy celkem                                                                                                                            6873,960


Výdaje :

Silnice - nákup materiálu                                                                                                                10
nákup služeb ( vyhrnování sněhu )                                                                                                   15
vjezdy občanům                                                                                                                             10
Oprava chodníků                                                                                                                           350
Pitná voda - nákup služeb                                                                                                                20
Odvádění a čištění odpad. vod a nakl. s kaly                                                                                    220
Nákup materiálu                                                                                                                              10
Elektrická energie                                                                                                                          280
Nákup služeb                                                                                                                                312
Opravy a udržování                                                                                                                           50
Úpravy drobných toků - opravy a udržování                                                                                         10
Nákup materiálu ( chlor, vápno )                                                                                                        30
Voda                                                                                                                                               25                                                                                          

Základní školy - první stupeň - neinvest. transfery obcím                                                                      85
neinvest. příspěvky zříz. přísp. organizacím                                                                                      450
další výd.položky                                                                                                                             10
Daneta                                                                                                                                            10
opravy a udržování                                                                                                                          100
Činnost knihovnická - knihy, tisk                                                                                                          3
telefon                                                                                                                                               1
Činnost muzeí a galerií - opravy a udržování                                                                                         10
Záležitosti kultury - koncerty, vítání občánků                                                                                        10
dary, hračky, květiny                                                                                                                          10
nákup služeb ( doprava koncerty )                                                                                                       10
Zachování a obnova kultur. památek - opravy a udržování
neinvest. dotace církvím                                                                                                                     20
Zájmová činnost v kultuře ( hostinec ) - opravy a udržování                                                                     10
Záležitosti kultury, církví a sděl prostředků- věcné dary ( dárk.balíčky)                                                    50
sokol, ZKO, Paintball                                                                                                                         50
Tělovýchovná činnost – voda                                                                                                                 5
plyn                                                                                                                                                  30
elektrická energie                                                                                                                               25
tělocvična                                                                                                                                          18
pozemek nájem                                                                                                                                   9
pohonné hmoty                                                                                                                                    5
poskytnuté neinvest. příspěvky                                                                                                            10
Bytové hospodářství – voda                                                                                                                  30
elektrická energie                                                                                                                               20
opravy a udržování                                                                                                                              15
Veřejné osvětlení – elektrická energie                                                                                                 180
nákup služeb + oprava MR Dolní Přím                                                                                                150
pořízení nových světel                                                                                                                       100
Pohřebnictví – voda                                                                                                                              3
opravy a udržování ( chodník hřbitov )                                                                                                 200
Komunální služby a územní rozvoj – pozemek p.Kouba                                                                       170
nákup služeb                                                                                                                                     40
opravy a udržování                                                                                                                              30
příspěvek Mikroregion                                                                                                                         24
pohoštění                                                                                                                                            5
veř.právní smlouva Nechanice                                                                                                                4
Sběr a svoz komunálních odpadů – nákup materiálu                                                                              50
nákup služeb                                                                                                                                    400
nebezpečný odpad                                                                                                                              20
Zeleň – pohonné hmoty a maziva                                                                                                          35
opravy a udržování                                                                                                                               35
nákup služeb                                                                                                                                      50
materiál                                                                                                                                              15
drobný hmotný majetek                                                                                                                        20
Požární ochrana - ostatní osobní výdaje, příspěvek na činnost                                                                  10
nákup materiálu                                                                                                                                   15
pohonné hmoty a maziva                                                                                                                      10
příspěvek pro okrsek č. 13 ( Nechanice )                                                                                                 1
Zastupitelstva obcí – ostatní os.výdaje, uvolnění funkcionáři                                                                   700
povinné pojistné na soc.zabezpečení                                                                                                   100
povinné pojistné na zdrav.pojištění                                                                                                         50
Činnost místní správy – platy zaměstnanců                                                                                          300
ostatní osobní výdaje                                                                                                                  &

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f