Kontakt
+420 495 441 076

Aktuální informace k uzavírce silnice

 

28.8. proběhl kontrolní den na stavbě. Termín pokládky živičného povrchu se nemění. Oprava chodníků probíhá podle plánu, šířka chodníku bude 150 cm, tam kde vznikne mezi obrubníkem a oplocením soukromých pozemků volný prostor, bude dosypán tříděný, praný kačírek. V rámci stavby bude přeložen i chodník od Izachových ( bývalé Šlapákovo ) až po Polákovi. Toto hradí investr rekonstrukce komunikace SÚS Hradec Králové.

zveřejněno 29.8.2008

Co je nového

5. srpna proběhla kolaudace kanalizace. Zkolaudovali jsme bez zásadních závad, pouze s malými nedodělky ( vymazání spár v revizních šachtách, usazení poklopů revizních šachet u Štěpinů a Pavlíků, osazení plovoucích poklopů na revizních šachtách umístěných v komunikaci). Tyto nedodělky budou odstraněny po dokončení prací na rekonstrukci komunikace. Od pondělí 11. srpna byly zahájeny práce na opravě chodníků na Dolním Přímě. Kromě stávajících chodníků budou nově zhotoveny chodníky od autobusové zastávky u Vejmanů směrem ke Štěpinovým a od Pavlíků ( ing. Ivo Pavlík ) směrem k obecnímu hostinci. Na komunikaci probíhají poslední sanační práce na pláni a parapláni a naváží se kamenivo pod konstrukční vrstevy komunikace. Dále probíhá usazování silničních obrubníků. Podle našeho názoru bude muset zhotovitel komunikace pořádně zabrat. Termín pokládky živičného povrchu se totiž rychle blýží.

zveřejněno 18.8.2008 

 

 

Jak pokračuje stavba komunikace

Pokračuje se,  i když s přestávkami a různými zdrženími na usazování obrubníků. Na kontrolním dni 31.7.2008 bylo domluveno, že od 11. srpna bude zahájena oprava chodníků a to v úseku od pošty směrem k prodejně. Dále by se v tomto týdnu mělo navážet kamenivo na úsek od benzínové čerpací stanice směrem k poště. Ale ? V úterý 5.8.2008 proběhne kolaudace opravené kanalizace. A opět nezbývá než Vám poděkovat za trpělivost při řešení problémů vzniklých na této stavbě.

zveřejněno 4.8.2008

Co se na stavbě změnilo

Konečně byla vyřešena situace ohledně spodních vod u sýrárny NIVA, snad ke spokojenosti všech. Byla zahájena pokládka obrubníků a práce na autobusových zastávkách u pošty, při této příležitosti bych Vás chtěl požádat o pochopení a toleranci, protože v některých úsecích budete muset přecházet ze stávajících chodníků na cestu a zpět. Z naší strany se budeme snažit o to, aby v těchto případech byly pro nás, jako chodce, vytvářeny pokud možno přijatelné podmínky. To znamená potřičné označení a přechody udělané tak, aby nedošlo k nějaké újmě na zdraví. Dále bych se chtěl omluvit za problémy vzniklé při svozu popelnic, budu se snažit o to, aby se tato situace již neopakovala. Pro Vás to znamená jediné, popelnici vykulit před dům a o nic se  nestarat. Jestliže budete a nebo již máte někdo nějaké připomínky nebo stížnosti k probíhajícím pracem, případně k obecnímu úřadu, bez otálení je sdělte. Pomůžete nám všem vzniklé problémy lépe řešit. Těm kdo se chystáte, nebo již jste na dovolené přeji hezké počasí a patřičnou pohodu.

zveřejněno 17.7.2008

 

Co nového na stavbě

Oprava kanalizace je k dnešnímu dni již ukončena, zbývá jen administrace. ( Předání stavby, žádost o kolaudaci atd. ) Na tuto stavbu jsme obdrželi od Krajského úřadu dotaci ve výši 60 % to je 8.000 000,- Kč. Obec si jak už víte vzala úvěr ve výši 5.000 000,- Kč se čtvrtletními splátkami ve výši 170 000,- Kč. Komunikace postupuje v současné době pomaleji, ve spodní části nastaly komlikace u mlékárny, kde se narazilo na silný pramen spodní vody. Dále byly zahájeny práce na přeložkách plynu v úseku okolo obecního hostince. I když rekonstrukce komunikace není financována obcí, budeme se dála zajímat o průběh a časový harmonogram této stavby. Další po kontrolním dni, který proběhne 10.7.2008.

zveřejněno 1.7.2008

Co je nového,

výstavba kanalizace postoupila do závěrečné fáze. Zbývá dokončit cca 100 m. Takže termín dokončení stavby do konce června by měl být dodržen. Komunikace také postupuje podle harmonogramu. Jsou usazovány uliční vpusti, pokládá se drenáž. V úseku od pošty po hostinec se už dá projít suchou nohou. Zatím vše. Příští týden nebudu, ale s případnými připomínkami ohledně stavby kanalizace a komunikace se bez problémů obraťte na p. Zdeňka Rybu st., který pro obec zajišťuje dozor.

zveřejněno 18.6.2008

Něco nového od kontrolního dne.

Práce na kanalizaci by skutečně ( pokud se nic mimořádného nestane ), měly být ukončeny do konce června. V současné době je hotový úsek od benzínové čerpací stanice po odbočku do Sluneční ulice. Komunikace postupuje také podle harmonogramu. Ode dneška budou osazovány uliční vpusti ( 4ks jsou již usazeny ). Jakmile bude dokončeno vybírání pláně od benzínové čerpací stanice po poštu, bude naváženo kamenivo a začne se pracovat na usazování obrubníků. Další informace po kontrolním dni, který proběhne ve čtvrtek 12.6. 2008.

zveřejněno 9.6.2008

Co nového od kontrolního dne.

Zprůjezdnění úseku od pošty k prodejně HRUŠKA do konce tohoto týdne platí a bude dnes dokončeno. Toto se ale týká zásobování a IZS ( Integrovaný záchranný systém ). Výstavba kanalizace probíhá podle harmonogramu a podle sdělení zhotovitele a pokud to neskomplikuje počasí bude dokončena do konce června. Komunikace je také budována podle plánu. Jakmile bude úsek od pošty směrem na Hradec Králové hotov v podkladních vrstvách, začne usazování obrubníků. V této fázi začnou také práce na opravě chodníků. Ze včerejšího kontrolního dne také vyplynulo, že od 20. října bude zahájena pokládka živice (asfaltu), tak aby k 31. 10.2008 byla rekonstrukce komunikace ukončena. No, budeme se těšit.

zveřejněno 30.5.2008

 Další novinky na výstavbě kanalizace a komunikace.

Od  pondělí 26.5.2008, tedy ode dneška byly posíleny další technikou a pracovníky oba zhotovitelé, jak STAVOKA Kosice, tak SOVIS Hradec Králové. Proto bylo zahájeno odbagrovávání od začátku obce ( u benzinové čerpací stanice ) směrem k poště. Práce budou probíhat tak, aby vždy zůstal jeden jízdní pruh průjezdný. V případě potřeby bude pro parkování Vašich osobních automobilů osvětlen prostor u rybníka s výjezdem u p. Romofa. Podle sdělení zhotovitele, bude do konce tohoto týdne zprůjezdněn úsek od pošty po prodejnu HRUŠKA. Tolik aktuální informace, další dudou po kontrolním dni, který je svolán na čtvrtek 29.5.2008. Závěrem bych Vám všem chtěl poděkovat za trpělivost s kterou snášíte trampoty spojené s touto výstavbou.                                 Švasta Petr

zveřejněno 26.5.2008                       

Vážení spoluobčané,

na tomto místě Vás budeme pokud možno aktuálně informovat o postupu prací na opravě kanalizace a rekonstrukci komunikace. V tomto týdnu bude zahájeno broušení asfaltu od pošty směrem na Nechanice. Vjezdy k rodinným domkům budou upraveny dosypem, taktéž vjezd do NIVY s.r.o. bude upraven tak, aby nebyl narušen chod provozovny. Nová kanalizace je napojena do stávající stoky ve spodní části obce ( u benzínové čerpací stanice ). Domovní přípojky jsou průběžně napojovány na novou kanalizaci, potrubí těchto přípojek pod tělesem komunikace je měněno za nové. Tolik pro začátek.            Švasta Petr     

zveřejněno 20.5.2008                                             

O Z N Á M E N Í !!

Vážení spoluobčané, vybrané autobusové spoje ( ráno s odjezdem z Dolního Přímu  v 7.05 směr Hradec Králové a odpoledne z Hradce Králové s odjezdy v 12.35 a 17.15 ) budou v době od 14.5.2008 a pokud to stavební práce dovolí, do 31.5.2008 zajíždět na Dolní Přím na křižovatku u Třebešků. Od 1.6.2008 až do konce výstavby komunikace, budou tyto spoje zajíždět na Probluz ke kostelu. V době prázdnin pojedou spoje s odjezdem z Probluze v 7.10 směr Hradec Králové a s odjezdem z Hradce Králové v 15.05 hod.
zveřejněno 13.5. 2008

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f