Obecně závazná vyhláška pro pohyb psů na veřejném prostranství

Kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Dolní Přím
Zastupitelstvo obce Dolní Přím se na svém zasedání dne 7.4.2008 usneslo vydat na základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :
Čl. 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci:
a ) na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených v příloze k této obecně závazné vyhlášce ( na mapce ), je možný pohyb psů pouze na vodítku a s identifikační známkou
b ) na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených na mapce v příloze k této obecně závazné vyhlášce, se zakazuje výcvik psů
2. Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem.

Čl. 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

Soubory ke stažení

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f